ยินดีต้อนรับสู่ บริษัท บี.เอช.ไอ.มีเดีย จำกัด

บริษัท บี.เอช.ไอ.มีเดีย จำกัด สถานที่ทำการ ชั้น 2 (หน้าบันไดเลื่อน) ศูนย์บริการร่วม กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร เปิดให้บริการแก่ประชาชน หรือ นิติบุคคล ที่มีความประสงค์แปลเอกสารจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษเป็นไทย และรับแปลเอกสารภาษาอื่นๆ เพื่อยื่นขอรับรองกับกองสัญชาติและนิติกรณ์ หรือนำไปใช้ประโยชน์ ทั่วไป ราคามาตรฐาน ทีมงานแปลคุณภาพ รวดเร็ว บริการสุภาพ และรับผิดชอบแก้ไขเอกสารแปลก่อนได้รับการรับรองจาก กองสัญชาติและนิติกรณ์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมให้บริการ ณ.กรมการกงสุลตั้งแต่ปี 2556 และมีผลงานการแปลมา มากกว่า 20,000 ชิ้นงาน

B.H.I. Media, located on 2nd floor, Joint Service Center, Department of Consular Affairs, Chaeng Watthana Road, Bangkok Metropolis. We provide translation to the public and juristic persons both Thai into English and English into Thai, for legalization with Legalization Division or your own purpose. read more