เกี่ยวกับเรา

บริษัท บี.เอช.ไอ.มีเดีย จำกัด สถานที่ทำการ ชั้น 2 (หน้าบันไดเลื่อน) ศูนย์บริการร่วม กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร เปิดให้บริการแก่ประชาชน หรือ นิติบุคคล ที่มีความประสงค์แปลเอกสารจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ,ภาษาอังกฤษเป็นไทย และรับแปลเอกสารภาษาอื่นๆ เพื่อยื่นขอรับรองกับกองสัญชาติและนิติกรณ์ หรือนำไปใช้ประโยชน์ทั่วไป ราคามาตรฐาน ทีมงานแปลคุณภาพ รวดเร็ว บริการสุภาพ และรับผิดชอบแก้ไขเอกสารแปลก่อนได้รับการรับรองจากกองสัญชาติและนิติกรณ์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ให้บริการ ณ.กรมการกงสุลตั้งแต่ปี 2556 และมีผลงานการแปลมามากกว่า 20,000 ชิ้นงาน

ท่านสามารถขอรับบริการต่างๆ ดังนี้
  • แปลเอกสาร

  • ยื่นรับรองเอกสารกองสัญชาติและนิติกร์

  • จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ถึงที่หมาย


B.H.I. Media, located on 2nd floor, Joint Service Center, Department of Consular Affairs, Chaeng Watthana Road, Bangkok Metropolis. We provide translation to the public and juristic persons both Thai into English and English into Thai, for legalization with Legalization Division or your own purpose. Our translation team is knowledgeable, our center provides quick and standard service with reasonable price, responsible for the documents before and after the legalization with Legalization Division. We have been operating at the Department of Consular Affairs since 2013 and have more than 20,000 translations.

Our Services
  • Translation

  • Legalization with the Legalization Division

  • Deliver documents by Post (EMS)