การแปลเอกสาร และรับรองทางไปรษณีย์ Translation & Legalization Via Post

กรมการกงสุล และบริษัทไปรณีย์ไทย จำกัด เปิดให้บริการที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ต้องการแปลเอกสารทางการไทยและขอรับรองทางกฏหมายจากกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ อาทิ สูติบัตร ทะเบียนสมรส บัตรประชาชน หนังสือเปลี่ยนชื่อตัว/นามสกุล ฯลฯ ด้วยการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ทำให้ประชาชนไม่ต้องมายื่นเอกสาร ณ กองสัญชาติ และนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และเดินทางมารับอีกครั้ง โดยยื่นเอกสารเพื่อขอใช้บริการ ณ ที่ทำการ ไปรษณีย์และรอรับอยู่ที่บ้าน ทำให้ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย มั่นใจด้วยศูนย์แปลที่ได้มาตราฐานระดับมืออาชีพ ตรวจสอบสถานะจัดส่งผ่านระบบ Track & Trace ได้ตลอด 24 ชม. ทาง Application Track & Trace หรือทาง www.thailandpost.co.th

มาตราฐานบริการ ไปรษณีย์ด่วนพิเศษในประเทศไทย (EMS) ส่งถึงปลายทางที่อยู่ผู้รับ ไม่เกิน 2 สัปดาห์ นับจากที่ฝากส่ง (รวมระยะเวลาแปลและรับแปลเอกสาร)

จุดบริการ ที่ทำการไปรษณีย์กว่า 1200 แห่ง ทั่วประเทศ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ THP Contact Center 1545 หรือ ฝ่ายตลาดขนส่ง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

โทร. 0-2831-3183 ( จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.30 น. )


The Department of Consular Affairs and Thailand Post Co.,Ltd have launched a new translation service and get your official documents legalized by the Legalization Division, Department of Consular Affairs, Ministry of Foreign Affairs, for instance, certificate of birth, registration of marriage, identification card, certificate of name/surname change. The service allows you to submit your documents via post that saves your time and cost for traveling to the Legalization Division and to collect the documents. By this service, you can submit at the post office and wait at home till the process is finished. The translation center is qualified and professional. You can check your document status with Track & Trace service 24 hours via Application track & Trace or www.thailandpost.co.th

Service Standard: The express mail service or EMS in Thailand will deliver within 2 weeks since the date of submitting (include time for translation and delivery)

Service Point: 1,200 post offices nationwide

Contact: THP Contact Center 1545 or Transportation Marketing Division of Thailand Post Co.,Ltd

Tel: 0-2831-3183 (Mon-Fri 08.30-16.30 hrs.)