การชำระค่าบริการ Payment

การชำระค่าบริการ

  • ชำระที่จุดบริการ ณ.ชั้น 2 ศูนย์บริการร่วม กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี

  • ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารออมสิน ชื่อบัญชี บริษัท บี.เอช.ไอ.มีเดีย จำกัด ประเภท ออมทรัพย์ สาขา ทองหล่อ เลขที่ บัญชี 020-095361-083

  • ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี บริษัท บี.เอช.ไอ.มีเดีย จำกัด ประเภท ออมทรัพย์ สาขาทองหล่อ เลขที่บัญชี 042-2802-070

หมายเหตุ

  • เมื่อชำระแล้วกรุณาส่งใบสลิปมาที่ Email : customer@bhim-t.com เพื่อยืนยันการรับบริการ


Payment

  • Made at the translation center on 2nd floor, Joint Service Center, Department of Consular Affairs, Chaeng Watthana Road, Nonthaburi Province

  • Pay via bank account, bank: Government Savings Bank, account name: B.H.I. Media Co.,Ltd., branch: Thonglo, account no. 020-095361-083

  • Pay via Siam Commercial Bank Account, account name: B.H.I. Media Co.,Ltd., branch: Thonglo, account no. 042-2802-070

Note